დირექტორი ემერიტუსი გვამცნობს…

დირექტორი ემერიტუსი გვამცნობს...

დირექტორი ემერიტუსი გვამცნობს…