ჰიგიენა-სუფთა ხელები.

პროექტის ხელმძღვანელი: პედაგოგი – თამარ ანთაძე პროექტის მონაწილენი: მოსწავლეები – Iა კლასი პროექტის ხანგრძლივობა: 4 დღე რესურსი: კომპიუტერი, პროექტორი (ვიდეო მასალისათვის), დაფა, მარკერი, ფურცელი,ფერადი ფანქრები ან ფლომასტერები. პრობლემის ანალიზი სკოლაში ზოგიერ მოსწავლეს რამდენიმეჯერ შევნიშნე, ჩვევად ჰქონდათ პირში თითების ჩადება. ეს Read more