გამოსაშვები და შიდა სასკოლო გამოცდები

საგამოცდო კვირა ძალიან დატვირთული და ემოციური იყო ჩვენი მოსწავლეებისათვის. სკოლაში წინასწარ გამოცხადებულ საგნებში (VI-დან XI კლასების ჩათვლით) ჩატარდა შიდა სასკოლო გამოცდები. მათ მაქსიმალური კონცენტრაციით შეძლეს მთელი წლის განმავლობაში ნასწავლი მასალის შეჯამება.

განსაკუთრებით დაძაბული იყო ბოლო კვირა XI კლასის მოსწავლეებისათვის, რადგან მათ სკოლის გამოსაშვები გამოცდების (კატი) პირველი ეტაპი ჩააბარეს. ვულოცავთ აწ უკვე XII კლასელებს გამოცდების წარმატებით დასრულებას.