განახლებული ეზო, გაფერადებული საჭირო ოთახები, ახალი საკლასო ოთახები!

განახლებული ეზო, გაფერადებული საჭირო ოთახები, ახალი საკლასო ოთახები!