გასვლითი გაკვეთილი

VI კლასის მოსწავლეებს გასვლითი გაკვეთილი ჩაუტარდათ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, ბავშვებმა დაათვალიერეს დავით აღმაშენებლის ხსენების დღესთან დაკავშირებული გამოფენა “დავით აღმაშენებელი – რას მოგვითხრობენ ხელნაწერები?”
მათ დიდი ინტერესით მიიღეს მონაწილეობა საგანგებოდ მოსწავლეებისათვის შექმნილ ინტერაქტიულ პროგრამაში.