ისტორიისა და ხელოვნების ინტეგრირებული გაკვეთილი

ისტორიისა და ხელოვნების ინტეგრირებული გაკვეთილი

არის ადგილები, რომლებსაც ძალიან ხშირად ვსტუმრობთ, მაგრამ არ გვაქვს კარგად გააზრებული მათი უდიდესი მნიშვნელობა. სწორად შემეცნების მიზნით VI კლასი ეწვია მცხეთას ისტორიისა და ხელოვნების ინტეგრირებული გაკვეთილის ფარგლებში. ქალაქი, რომელიც არის საქართველოს სულიერების ცენტრი, ძველი და ახალი აღთქმის სიწმინდეთა მცველი და მფარველი.