ლაშა ბურჯალიანი

ლაშა ბურჯალიანი, ტექნიკური მენეჯერი

ლაშა ბურჯალიანი, ტექნიკური მენეჯერი