საველე კვლევა

საველე კვლევა

X კლასმა გეოგრაფიის ბრიტანული საერთაშორისო საგამოცდო პროგრამის ფარგლებში მდინარე ლეღვთახევზე ჩაატარა საველე კვლევა, სადაც შემდგომი ანალიზისა და კვლევის ჩატარების მიზნით გაზომეს მდინარის კალაპოტის სიღრმე, ფორმა, სიგანე და სიჩქარე.

კვლევა მოიცავს საველე სამუშაოს ჩატარების რისკების შეფასებას, სრულყოფილ დაგეგმვას და მიღებული დასკვნების სანდოობის ანალიზს.