თამარ ოსიყმაშვილი

თამარ ოსიყმაშვილი

თამარ ოსიყმაშვილი, ფინანსური მენეჯერი, საქმეთა მმართველი