კიკი და ზიკი

III ალფა კლასის საახალწლო პროექტი გადაიქცა საოცარ ზღაპრად „კიკი და ზიკი“. მოსწავლეებმა საინფორმაციო ტექსტიდან „ზამთარი“ ამოირჩიეს სიტყვები: ზამთარი, ტყე, შეშა, თოვლი, გადაბარდნილი და შეთხზეს ამბავი კიკისა და ზიკის შესახებ. ილუსტრაციბი და წიგნის აუდიო გახმოვანებაც III კლასელებმა ითავეს.